Uncategorized

You Are Here: Home / Archives / Category / Uncategorized

Ogłaszamy postępowanie wyboru na „Generalnego wykonawcę usługi badawczej”.

Categories: Tags:

Ogłaszamy postępowanie wyboru na „Generalnego wykonawcę usługi badawczej” w ramach projektu pt: „Opracowanie aktywnego podłoża profesjonalnego szansą firmy Ark-Pol”
Oferta winna być:
1. Wypełniona pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego
2. Spełniać kryteria formalne określone w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Spełniać wymogi techniczne określone w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Złożona w formie pisemnej do dnia 20.12.2015r. do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

procedura wyboru

GARDENIA 26.02-01.03.2014r POZNAŃ

Categories:

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego stoiska na Targach Gardenia w Poznaniu w dniach 26.02-01.03 2014 do pawilonu nr 5 stoisko 79

1392640615

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Categories:

Nasza firma skorzystała z możliwości szerszego promowania marki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, tytuł projektu: „Udział w targach szansą na rozwój”.

baner